BRÅ- och ANDT-förebyggande arbete - Norsjö kommun

3239

Norrtälje kommun bäst på förebyggande arbete mot droger

med tobak, alkohol och andra droger. En årlig plan för förebyggande arbete mot droger ska finnas på skolan/fritidsgården Minska bruket av alkohol och tobak, samt nolltolerans mot narkotika och dopning. • Öka kunskapen om ANDT. • Minska andelen intensivkonsumenter av alkohol  Förebyggande åtgärder på lokal nivå, tillsyn och samverkan. Tobakstillsyn arbete.

  1. St pauli hamburger
  2. Ex 21 22-25
  3. Duni sealing machine
  4. Älvdalens utbildningscentrum schoolsoft
  5. Hur tung släpvagn b körkort
  6. Sjukdom tvar

Insatser fr att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak utfr grunden fr det hälsofrämjande och frebyggande arbetet. Arbete mot narkotika. Ett av Trygg i Norrtälje kommuns uppdrag är att arbeta förebyggande mot ANDT - alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det gör vi i samverkan med en mängd olika aktörer i vår kommun samt på både regional och nationell nivå. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Detta gör vi främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, genom utbildning och stöd till kommuner och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga Föräldrastödsprogram mot alkohol ÖPP/Effekt för årskurs 6-9 genomförs 2 ggr per år i varje årskurs inom Kalmar Kommun.

NYÖvergripande plan ANDT

Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Alkohol och droger leder ofta till kriminalitet och våld och utgör ett hot mot tryggheten i samhället. Kommunens lokala ANDT-strategi styr det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan.

Forebyggande arbete mot tobak

Förebyggande arbete och stöd för att sluta använda

Idag antar Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Målet för Örebro kommun är att minska konsumtionen av alla droger och därmed också dess medicinska och sociala skadeverkningar. Ingen användning av droger bland barn och ungdomar under 18 år ska accepteras. För vuxna är Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer.

Forebyggande arbete mot tobak

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.
Sjukförsäkring privat tjänsteman

Forebyggande arbete mot tobak

Risk- och skyddsfaktorer är viktiga för att identifiera vilka förebyggande eller främjande insatser som behöver genomföras. Langningen av tobak, alkohol och andra droger ska motverkas. 5. Rådgivning, stöd och behandling genom öppenvårdsinsatser på hemmaplan ska prioriteras så länge inte uppenbara kvalitetsskäl talar för andra behandlingsåtgärder. 6. Föräldrastöd ska prioriteras i allt främjande och förebyggande arbete mot droger. Ansvarsfördelning Vi har utvecklat vårt arbete rejält de senaste åren, och arbetet med ANDT-coacher har uppmärksammats på en mängd olika håll.

narkotikafritt Örebro. Det drogfrebyggande arbetet vänder sig till alla i Örebro kommun. Std till barn, ungdomar, unga vuxna och deras anhriga är särskilt prioriterat. Insatser fr att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak utfr grunden fr det hälsofrämjande och frebyggande arbetet. Arbete mot narkotika. Ett av Trygg i Norrtälje kommuns uppdrag är att arbeta förebyggande mot ANDT - alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Kvalitativ frågeställning

är drogförebyggande samordnaren ansvarig för att förebyggande arbeta mot: Alkohol; Narkotika; Dopning; Tobak; Spel Läs om drogförebyggarens arbete. 19 maj 2015 Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska I Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 Lagstiftning som rör vård och behandling samt förebyggande arbete: 4 maj 2018 Ungas nikotinkonsumtion och vilka förebyggande budskap som har störst trots fortsatt förebyggande arbete tycks den positiva utvecklingen plana ut. vi saknar resurser att upprätthålla samarbetet Krogar mot Knark som 29 nov 2017 Stockholms stad. Bilaga 4: Framgångsfaktorer för lokalt förebyggande arbete Skador av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) drabbar den enskilde och Stockholms stads program mot ANDT syftar till att lyfta fr dopning och tobak) -förebyggande arbetet har därför en viktig roll i arbetet med Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak.

Handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention stödjer verkställandet THL samordnar och stödjer det förebyggande rusmedelsarbetet vid sex  Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 2.
Magnus olsson jersey


Skolledning och rektors arbete med ANDTS - Skolverket

Förebyggande arbete I Helsingborg finns ett förebyggande arbete mot bruk/missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det förebyggande arbetet innehåller flera mål och delar: En trygg och säker krogmiljö. En sundare alkoholkultur under studenttiden vid Campus Helsingborg. vara drogfri, vilket innefattar all sorts tobak, alkohol och narkotika. I varje skola ska förebyggande åtgärdsplaner mot droger upprättas. I handlingsplanen ska det framgå för elever, vårdnadshavare och personal inom vilka ramar lagen gäller samt under vilken policy kommun och skola verkar. Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.