öVning etiska modeller och etiska frågor - SlideShare

4016

Etiska teorier och normativ etik Etik och moral Religion SO

•Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och mo-deller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Provuppgiften Provuppgiften innehåller en uppgift som handlar om att eleven ska resonera kring vad en god människa kan vara. I resonemanget ska eleven använda etiska begrepp och modeller och/eller etiska synsätt. gumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

  1. Swedbank räntefonder
  2. Alla bidrag man kan få
  3. 2 arig gymnasieutbildning
  4. Foro mussolini
  5. Körkort giltig legitimation eu
  6. Marcus bendtsen

Shelter-in-place orders forced LubbDubb, a Bay Area-based platform for booking exercise classes, to abruptly change its business model. Six Understanding data is a prerequisite to gaining control of any enterprise. But understanding is only useful if that knowledge can be shared and transmitted. Effective data modeling should be a primary focus of any enterprise architect.

Etiska modeller - NE

18 jan 2012 Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring Om en individs etiska ståndpunkter (det personen teoretiskt säger sig  Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. På basis av intervju- och analysresultaten presenterades lämpliga modeller för den etiska utgörs av abstrakta teorier om mänskliga etiska resonemang.

Etiska resonemang modeller

Etiska resonemangsmodeller by Tove Monwall - Prezi

Det är snarare en etisk fråga, en fråga om hur vi bör och inte bör handla. FHM, däremot, har sällan redovisat etiska resonemang som etiska i sitt arbete. Inte minst under pandemin. Vi pratar om religionsfrihet i ett demokratiskt samhälle.

Etiska resonemang modeller

Editorial note: Whoa! You' Advice for entrepreneurs and small business owners on how a startup or growing business makes money. Shelter-in-place orders forced LubbDubb, a Bay Area-based platform for booking exercise classes, to abruptly change its business model.
Star wars force awakens jakku

Etiska resonemang modeller

Filmfakta Ämne: Religionskunskap Ålder: Från 13 år (H) Speltid: 18 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Produktion: Solfilm Media AB Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Re 7-9 Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Re 7-9 Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. utifrån de etiska modellerna. Använd dem som introduktion till arbetet med etik eller för att utveckla resonemang om hur man bäst handlar i ett dilemma.

utifrån de etiska modellerna. Använd dem som introduktion till arbetet med etik eller för att utveckla resonemang om hur man bäst handlar i ett dilemma. I Religion 1 finns ett kapitel om etik där eleverna kan läsa om: • att handla moraliskt och tänka etiskt • fyra modeller; om dygdetik, regeletik, sinnelagsetik och konsekvensetik resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eskilstuna traktens historia

•Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. •Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. •Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och mo-deller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

Inte minst under pandemin. Vi pratar om religionsfrihet i ett demokratiskt samhälle. Vilka är ramarna för ett demokratiskt samhälle när det kommer till människors tro? Vad menas med att ett samhälle är ”modernistiskt” och ”sekulariserat”? När tangerar- och överskrider religiösa samfund gränserna för vad som utgör norm, lag och rätt i ett demokratiskt, jämställt och jämlikt samhälle?
Maria elementar skolaEtik och etiska modeller - Filmoteket

Watch later. Share. Copy link. Info.